AMA SM 14 BL

AMA SM 14 BL

Osnovne karakteristike kompresora:

  • Zapreminski protok 14 m³/min
  • Radni pritisak 8 bar

Pitajte nas