AMA SM 17 BL

AMA SM 17 BL

Osnovne karakteristike kompresora:

  • Zapreminski protok 17 m³/min
  • Radni pritisak 8 bar

Pitajte nas