Balma VISS 5010

Balma VISS 5010

Osnovne karakteristike kompresora:

  • Zapreminski protok 6,1 m³/min
  • Radni pritisak 8 bar
  • Snaga motora 37 kw

Pitajte nas