JAMAL

PESKARENJE

Peskarenje (peskiranje) predstavlja mehanički postupak čišćenja, pripreme ili obrade određene površine. Peskiranje radimo ukoliko je potrebno uklanjanje nečistoća ili korozije sa površine, kao priprema pred nanošenje različitih boja ili premaza. Takođe, peskiranjem možemo postići i određeni dekorativni efekti na tretiranoj površini.

Peskarenje Beograd

Postupak izvodimo uređajem za peskarenje koji pod visokim pritiskom izbacuje određeno abrazivno sredstvo, kojim se tretira data površina. Visok pritisak se postiže zahvaljujući komprimovanom vazduhu ili centrifugalnim točkovima. Dakle, na ovaj način postižemo ciljanu, preciznu i efikasnu mehaničku obradu, kojom idealno pripremamo površinu za njenu dalju upotrebu. Potreba za peskiranjem prisutna je u skoro svim granama industrije. Najviše smo angažovani u građevinarstvu, kod prerade metala, u industriji stakla ali i kod održavanja različitih tehnoloških procesa. Međutim, peskiranje se ne praktikuje samo u industriji odnosno samo na velikim površinama poput različitih konstrukcija, mostova, kontejnera, greda, plovila ili slično. Peskarenje radimo i na manjim površinama poput radijatora, automobilskih šasija, felni, kontejnera,  i drugo. U zavisnosti od svrhe peskiranja i vrste površine koja se tretira, odabiramo odgovarajući abrazivni materijala kao i vrstu peskiranja.

Prema stepenu abrazivnosti, čestice abrazivnog materijala (abrazivnog medijuma) dele se na:

 • Najabrazivnije čestice (metalne čestice, pesak…)
 • Srednje abrazivne čestice (staklene čestice, čestice dobijene iz kore oraha, klipova kukuruza…)
 • Najmanje abrazivne čestice (industrijska soda…)
 • Neabrazivne čestice (led, suvi led…)

Peskiranja koja se najčešće traže su:

 • Peskarenje kvarcnim peskom
 • Peskarenje čelični gritom
 • Peskarenje gritom
 • Peskarenje čeličnom sačmom

Prema načinu na koji se vrši peskiranje razlikuje se:

 • INJEKTORSKO PESKARENJE (obrada sa česticama poput peska, staklenih perli, plastičnih granulata)
 • UNUTRAŠNJE PESKARENJE (obrada naftovoda, gasovoda)
 • VLAŽNO PESKARENJE (obrada bez stvaranja prašine)
 • NADPRITISNO PESKARENJE (obrada masivnijih konstrukcija, odlivaka, varova)
Prilikom izvođenja peskarenja strogo se pridržavamo svih opšte propisanih uslova bezbednosti i zaštite na radu kao i lokalnih propisa koji važe u određenom radnom prostoru.